Waalkade Nijmegen
Omgevingsvisie

Nijmegen maakt Waalkade groen

Uit co-creatie komen drie scenario’s voor de Oostelijke Waalkade in Nijmegen. Inwoners kiezen een groene toekomstvisie.

Kernteam met ondernemers en inwoners
De Oostelijke Waalkade in Nijmegen verkommerde. Reden voor de gemeenteraad om het College van B&W op te roepen een toekomstvisie te maken. Voor uitvoering stelde de raad € 2,3 miljoen beschikbaar. Het College betrok heel de stad bij de toekomstvisie. Erna van Holland en Bas Schoemaker ontwierpen en begeleidden het proces. Er werd een projectteam geformeerd met ondernemers, medewerkers van de gemeente en een tiental betrokken Nijmegenaren. Zij hielden open ateliers en acties die tot 850 ideeën leidden. Het team maakte daar drie onderscheidende scenario’s van.

Criteria en randvoorwaarden
Bij de start werden uit de raadsmotie en de opdracht van het college acht criteria geformuleerd om de ideeën te beoordelen. Dat schept duidelijkheid: iedereen die een idee bijdraagt, weet vooraf waarop het wordt beoordeeld. Naast de criteria werden vier harde randvoorwaarden genoemd voor waterkering, evenementen en verkeer.

Drie richtingen
Uit de 850 ideeën en wensen van mensen spraken drie richtingen: een groen en ontspannen verblijfsgebied, een actiefgebied waar elke dag iets te doen valt en een flexibel gebied voor grote en kleinere evenementen. Er werd voor gekozen elke richting (groen, actief en flexibel) met de ideeën van Nijmegen uit te werken tot een specifiek scenario. 

Stemmen
Zo ontstonden drie visies. In een brede publieksconsultatie kon heel Nijmegen een stem uitbrengen. Met overgrote meerderheid kozen inwoners voor het groene scenario. De scenario’s en de stemming werden aan de raad voorgelegd. Die nam met enkele wijzigingen het groene scenario overnamen. Inmiddels is dit plan voor de kade gerealiseerd.

 
Visie Waalkade
Een wat unheimische kade
Visie Waalkade
krijgt door 850 bijdragen van Nijmegenaren
Visie Waalkade
een aansprekende groene visie.

Omgevingsvisie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer