Staatsliedenbuurt Sliedrecht
Participatie

Community planning in Sliedrecht

De Sliedrechtse Staatsliedenbuurt wordt de komende jaren gerenoveerd en vernieuwd. Het plan werd in korte tijd gemaakt met bewoners,  omwonenden, gemeente, bouwer, ontwikkelaar en  corporatie Tablis Wonen. Iris advies en de stedenbouwers van Wissing pasten de principes uit community planning toe.

Community planning is ontwikkeld door de Engelse architect John Thompson. Iedereen die in een wijk leeft of (eraan) werkt draagt op basis van onderling respect en gelijkwaardigheid bij aan de toekomst. De methode werkt als een snelkookpan. Alle betrokkenen leveren via creatieve werkvormen ideeën voor een gezamenlijk plan. Vervolgens werkt een groep van professionals en bewoners de ideeën uit tot een concreet plan. Communicatie, participatie en ruimtelijke ordening worden geïntegreerd.

Festival
In Sliedrecht ging het proces van start met een ontwerpfestival voor alle bewoners. Meer dan 200 bewoners, uit 110 huizen deden op zaterdag 7 maart mee.
Jong en oud dacht mee over woonvormen, straatinrichtingen, parkeeroplossingen, speelpleinen en -toestellen, groenstroken en architectuurstijlen. De wensen voor de woningen zelf werden ook in beeld gebracht. Ook omwonenden namen deel.

De keuzes van bewoners werden bij elkaar op geteld. Hun uitspraken werden gebundeld. Daar kwamen heldere lijnen uit naar voren. Er is behoefte aan woonhoven, korte rechte straten, veilig verkeer, schuin parkeren, een vertrouwde stijl, overzichtelijke straten, net groen en betere, natuurlijker speelmogelijkheden. De uitkomsten werden gebundeld in een beeldend verslag, dat gedeeld en aangevuld werd door bewoners.

Identiteit
Uit de eerste ontwerpfestival kwam een heldere identiteit naar voren met vijf kernwaarden.
• Betaalbaar, respect voor de kleine beurs

• Realiteitszin, passend bij de buurt en Sliedrecht
• Overzichtelijk, ordelijk, netjes, veilig, ongestoord
• Natuurlijk, groen, uitdagend, actief, levendig

• Saamhorig, contact met elkaar, aanpakken

Uitwerking
Vervolgens werd er ruim een maand gewerkt aan de inventarisatie en uitwerking van de ideeën. Een aantal bewoners had zitting in de projectgroep van gemeente, corporatie ontwikkelaars, bouwer en ontwerpers. Andere bewoners en omwonenden vormden een klankbordgroep. Het resultaat was een ontwerp voor een Sliedrechts tuindorp dat niemand vooraf voor mogelijk had gehouden: met veel nieuw groen, een betere verkeersafwikkeling, groene woonhoven en een heel gevarieerde opzet.

Buurt aan zet
Tijdens een tweede zaterdag was de buurt weer aan zet en kon zij de concrete voorstellen bijsturen en van reacties voorzien. Op zaterdag 25 april namen 150 bewoners en omwonenden kennis van het wijkontwerp. Hen werd gevraagd een kritische blik te werpen op de voorstellen en aanvullingen te geven, met name voor enkele nog openstaande vragen en knelpunten. Er waren tafelopstellingen met de ruimtelijke indeling, het verkeer, het parkeren, groen, spelen en wonen.

De waardering voor de voorgestelde oplossingen was hoog. De opmerkingen uit het ontwerpfestival waren goed verwerkt. ‘Er is goed geluisterd en er is wat mee gedaan,’ vonden de bewoners, ‘Het ontwerp past bij de wijk.’ Het Sliedrechtse tuindorpkarakter sprak aan. Met de reacties werd het stedenbouwkundig plan voltooid.

Download verslag

 
Staatsliedenbuurt Sliedrecht (1)
Een huisje kiezen ...
Staatsliedenbuurt Sliedrecht (1)
… meedoen aan workshops ...
Staatsliedenbuurt Sliedrecht (1)
… en keuzes maken voor straten, spelen en nog veel meer

Participatie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer