Strijp R, Eindhoven
Participatie

Stakeholders denken mee met Strijp R

In de grote hal van een voormalige beeldbuisfabriek werkte Amvest met buurt, bedrijven en belanghebbenden aan het ontwerp voor Strijp R.

Iris advies start met een stakeholdersanalyse die de betrokkenen en hun belangen in beeld brengt en de mogelijkheden voor samenwerking. Vervolgens worden alle belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van de nieuwe wijk en de relatie met de directe omgeving. We organiseren enkele grote bijeenkomsten voor omwonenden en naastgelegen bedrijven. In werkgroepen denken zij mee over alle onderdelen van het plan. Amvest en haar ontwerpers werken alle ideeën en voorstellen uit met een plangroep van stakeholders. We volgen de methodiek van publiek-private buurtsamenwerking van Dorine Cleton.

Focusgroepen
Iris advies organiseert daarnaast focusgroepen met mensen uit de kansrijke doelgroep van Eindhovense kenniswerkers. Deze workshops voor de toekomstige bewoners vinden tijdens het gehele project plaats, vanaf allereerste idee tot aan de ontwerpen voor de woningen.

Belangengroepen
Tot de participatie behoren verder een wijkwandeling met omwonenden, bijeenkomsten met bedrijven over milieuaspecten en een bomeninventarisatie met de milieugroepen van Trefpunt Groen. Tijdens de ontwerpfase vindt ook intensief overleg plaats met een expertisegroep van alle betrokken ambtenaren.

Resultaat
Het resultaat van de aanpak is een vernieuwend en inventief ontwerp dat breed gedragen wordt. De investering in het begin betaalt zich uit in een bestemmingsplan en vergunningen zonder zienswijzen of bezwaren. Er ontstaat veel animo onder de mensen die meedoen aan focusgroepen en vanuit de naastgelegen wijk worden samenwerkingsprojecten opgezet.

 
Strijp R
Buurt en bedrijven denken mee.
Strijp R
Ze brengen ideeën in.
Strijp R
Ontwerpers geven ze vorm.

Participatie werk

 • Werken aan het Hart van Zuid >

  Bewoners, ondernemers en instellingen op het Zuidplein werken samen met gemeente en ontwikkelaar aan hun ‘Hart van Zuid’.

  Aan het werk met Hart van Zuid
 • Bewoners maken wijkplan >

  In Wageningen werken De Woningstichting en de gemeente met de bewoners aan de vernieuwing van tuindorp Patrimonium.

  Bewoners maken wijkplan
 • ID voor Boschveld >

  Alle mensen die zich in hebben gezet voor het herstel van Boschveld in Den Bosch, spreken zich uit over de nieuwe identiteit.

  Boschveld in Den Bosch
 • Co-creatie versnelt De Grassen >

  Op een voormalige graszaadkwekerij in Vlijmen komt een woonwijk, ontworpen met de belangstellenden. 

  De Grassen
 • Handleiding participatie >

  Hoe betrek je stakeholders en bewoners bij je plannen? Iris advies en Akro Consult maakten een routeboek.

  Participatie handleiding
 • Fotostories: de ogen van bewoners >

  Hoe gebruiken mensen hun wijk? En wat kan er anders, beter? Kijk naar een wijk door de ogen van de bewoners.

  Participatie met fotoverhalen
 • Simulatiegame >

  De gemeente Best wil meer doen aan burgerparticipatie. Ambtenaren ontwikkelen hun vaardigheden met onze simulatiegame.

  Participatie training gemeente Best
 • Stakeholders denken mee met Strijp R >

  In een voormalige beeldbuisfabriek werkte Amvest met buurt, bedrijven en belanghebbenden aan het ontwerp voor Strijp R.

  Participatie voor herontwikkeling Strijp R in Eindhoven
 • Kies je architect >

  Bij de Woenselse markt in Eindhoven maken arbeidershuisjes plaats voor nieuwbouw. Bewoners kiezen hun eigen architecten.

  Participatie voor herstructurering Vredesplein, Eindhoven
 • 'Samen renoveren met bewoners' >

  “Hoe transformeer of renoveer je een wijk samen met bewoners?" Voor Renda, een platform voor renovatieprofessionals, schreef ik een artikel.

  Renda
 • Co-creatie voor de Waalkade >

  De gemeente Nijmegen en lokale ondernemers kregen in open ateliers en via social media 400 ideeën voor een betere Waalkade.

  Waalkade Nijmegen
 • Community planning in Sliedrecht >

  Tweehonderd bewoners en betrokkenen bij de Sliedrechtse Staatsliedenbuurt bepalen op een ontwerpfestival de toekomst van de wijk. 

  Staatsliedenbuurt Sliedrecht
 • Arkel transformeert betonfabriek >

  Co-creatie: bewoners van Arkel zetten zich samen met vakspecialisten in voor een nieuwe toekomst van 'hun' Betondak.  

  Arkel transformeert betonfabriek
 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer