Lead, leiden
Participatie

Leiden vol in debat over LEAD

Aan de rand van de Leidse binnenstad voorziet het hoogbouwplan LEAD in 580 woningen met voorzieningen in een compact stadspark. Het plan werd intensief besproken en uitgewerkt met mensen uit de omgeving en de stad. Aan twintig bijeenkomsten en overleggen namen bij elkaar zo’n 700 Leidenaren deel. Vanuit de initiatiefnemer RED Company, architecten, adviseurs en de gemeente Leiden hebben bijna veertig mensen aan het proces meegedaan. Iris Advies trad met gespreksleiders en moderators op als onafhankelijk procesbegeleider. 

Resultaat

De participatie leidde op hoofdlijnen tot vijftien toezeggingen en planaanpassingen van de initiatiefnemer en de gemeente. Deze kwamen vooral tot stand in een plangroep met buurt en belangstellenden. Zij gaven de raad een overzicht mee met punten van overeenstemming, verschillen van inzicht en gezamenlijk uit te werken onderwerpen.

Transparant

Het hoogbouwplan was veelbesproken. De inspraakronde bij de raadsbehandeling van de Nota van Uitgangspunten kende een ongekend aantal insprekers voor en tegen LEAD. Een referendumaanvraag leidde tot uitstel van het raadsbesluit over de Nota van Uitgangspunten. De aanpak, werkwijze en uitkomsten waren voor de raad goed navolgbaar door een bijna 300 pagina’s tellende verslag. De Leidse gemeenteraad stelde op grond van de participatie eerst een Nota van Uitgangspunten vast en later het bestemmingsplan. 

 
LEAD Leiden
In drukbezochte publieksbijeenkomsten ...
LEAD Leiden
... en (online) plangroepen ...
LEAD Leiden
... werd gewerkt aan LEAD.

Participatie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer