Omgevingsvisie

Een toekomstvisie voor Klingelbeek

De gemeente Renkum maakt met de eigenaren van woningen, bedrijfsterreinen en kavels een plan voor de toekomst van de buurtschap Klingelbeek. Iedereen kan hier zijn huidige woon- en bedrijfsactiviteiten voortzetten. Maar hoe kan je (vrijkomende) panden en gronden ontwikkelen voor nieuwe woningen of kleinschalige bedrijvigheid? Hoe zorgen we voor een goede en veilige werk- en leefomgeving? Veel bedrijven en bewoners vragen al jaren om duidelijkheid over de mogelijkheden.

Ontwerpbureau ZUS helpt met het maken van ontwerpen en spelregels. Bas Schoemaker en Patricia Wiebinga van Iris advies leiden de gesprekken. De toekomstvisie en de spelregels vormen de basis voor een nieuw omgevingsplan. Binnen de kaders kunnen eigenaren dan zelf initiatieven realiseren. In de bijeenkomsten werkten eigenaren in steeds wisselende groepen aan een spelregelkaart: deze beschrijft wat waar mogelijk wordt voor zaken als woningbouw, bedrijvigheid, verkeer, groen en openbare ruimte. De spelregels worden gezamenlijk opgesteld. Minderheidsstandpunten worden gerespecteerd en opgenomen in het eindverslag. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad van Renkum over de toekomstvisie en de spelregels.

 
Klingelbeek

Omgevingsvisie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer