Patrimonium, Wageningen
Win-win

Consensus over de wijk

Bewonersparticipatie. Er wordt volop over gepraat. Maar mogen bewoners meer dan alleen aan een advies uitbrengen over plannen die al zijn gemaakt? In Wageningen wel. Corporatie De Woningstichting nam vertegenwoordigers van de bewoners van de wijk Patrimonium op in de projectgroep voor de wijkvernieuwing. Zij werden ondersteund met twee adviseurs en waren een volwaardige gesprekspartners voor corporatie en gemeente.

Projectleider Gonnie Hendriks leidde het proces. Iris advies zorgde voor de ondersteuning met een plan voor participatie en communicatie. Alle bewoners namen deel aan bewonersbijeenkomsten om de projectgroep van ideeën te voorzien en om voorstellen te beoordelen. Zo ontstond in een goed gestructureerd en proces van onderhandelen een brede consensus over het sociaal plan en de wijkvisie. Een win-winsituatie voor alle partijen.

 
Patrimonium
Aan tafel over de belangen van bewoners, corporatie en gemeente.

Win-win werk

 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer