Patrimonium, Wageningen
Omgevingsvisie

Consensus over wijkvisie

Bewonersparticipatie. Er wordt volop over gepraat. Maar mogen bewoners meer dan alleen aan een advies uitbrengen over plannen die al zijn gemaakt? In Wageningen wel. Corporatie De Woningstichting nam vertegenwoordigers van de bewoners van de wijk Patrimonium op in de projectgroep voor de wijkvisie en -vernieuwing. Zij werden ondersteund met twee adviseurs en waren een volwaardige gesprekspartners voor corporatie en gemeente.

Projectleider Gonnie Hendriks leidde het proces. Iris advies zorgde voor de ondersteuning met een plan voor participatie en communicatie. Alle bewoners namen deel aan bewonersbijeenkomsten om de projectgroep van ideeën te voorzien en om voorstellen te beoordelen. Zo ontstond in een goed gestructureerd en proces van onderhandelen een brede consensus over het sociaal plan en de wijkvisie. Een win-winsituatie voor alle partijen.

 
Patrimonium
Aan tafel over de belangen van bewoners, corporatie en gemeente.

Omgevingsvisie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer