Zo werkt mediation

Zo werkt mediation. Een mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider. De mediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarmee verbindt u zich aan enkele spelregels. Een mediation is vertrouwelijk, vrijwillig en vraagt de bereidheid samen aan een oplossing te werken.

 

Wat doet de mediator? De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u samen met de ander(en) naar oplossingen te zoeken die voor iedereen goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de mediator de afspraken op papier. Dat heet de slotovereenkomst. Lukt het niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan een arbiter of de rechter.

Wat gebeurt er bij mediation? Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. De mediator doet daarbij eigenlijk niets anders dan dit proces begeleiden. De mediator neemt over de oplossing zelf geen standpunt in. Een mediation bestaat uit een of meer gesprekken. Aan het einde van elk gesprek vat de mediator samen welke vooruitgang er is geboekt. Als u in de mediation overeenstemming bereikt, maakt hij ook de 'vaststellingsovereenkomst' waarmee dat wordt vastgelegd.

De spelregels voor mediation. De mediator stelt bij het begin een 'mediationovereenkomst' op met u en de ander(en). Daarin verbindt iedereen zich aan enkele afspraken. Mediation is altijd vrijwillig, maar nooit vrijblijvend. U bent bereid samen aan een oplossing te werken. Men begint geen nieuwe juridische procedures tegen de ander zolang de gesprekken lopen. Een uitzondering wordt gemaakt als zo’n procedure binnen een bepaalde wettelijke termijn moet worden gevoerd.
U bent bij alle gesprekken aanwezig. Heel belangrijk is ook het vertrouwelijke karakter. Wat wordt besproken tijdens de mediation is geheim en blijft in een eventuele rechtszaak buiten beschouwing. Mislukt de mediation, dan wordt tijdens het laatste gesprek afgesproken welke stukken mogen worden ingebracht in de juridische procedure.

Voordelen van mediation
Vertrouwelijk. Wat u met elkaar deelt is vertrouwelijk.
Snelheid. Mediation kan doorgaans binnen een week beginnen.
Oplossingsgericht. Mediation voorkomt erger en bespaart geld, tijd en energie.
Controle. Partijen zoeken zelf naar een gezamenlijke ‘win-win’ oplossing.
Kosten. Geen kosten voor rechtbank en juristen. Partijen verdelen de kosten of de opdrachtgever betaalt.
Helder. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De notaris kan die zonodig rechtsgeldig maken.

Mediation 1
download video Filmpje: Een zakelijk geschil in der minne schikken (nagespeeld ter bescherming van pricacy). http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/mediation
 
 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer