Strijp R, Eindhoven
Methoden

Iris advies zet mediation in. We helpen individuen hun geschillen samen op te lossen. En we begeleiden onderhandelingen tussen groepen. Op deze pagina beschrijven we de methoden die we inzetten. Bas Schoemaker werkte zelf zes jaar als MfN registermediator. Met mediators en facilitators begeleiden we complexe onderhandelingen en samenwerkingstrajecten.

 

Mutual gains approach. Deze aanpak betrekt belanghebbenden (stakeholders) vroegtijdig bij plannen en besluiten. De oplossingen dienen de belangen van alle betrokkenen: win-win. In de Mutual Gains Approach (MGA) komen partijen tot oplossingen die met het traditionele onderhandelingsmodel niet op tafel komen. MGA vervangt “iedereen wat inleveren" door oplossingen die voor iedereen winst betekenen.

MGA
De Grassen, Vlijmen
 
 

De plangroep  

In de plangroep werken gemeente en marktpartijen samen met buurt en belanghebbenden aan een ruimtelijk plan. Iris advies levert de onafhankelijke procesbegeleiders en een doelgerichte proces- en participatie-aanpak. Gezamenlijke factfinding en ideevorming verkleinen de kans op vertraging door bezwaren en beroep. In Amsterdam en Eindhoven leidde de aanpak zelfs tot nul bezwaren bij bestemmingsplanprocedures.

De gestructureerde methode van hooguit enkele maanden start doorgaans met een open informatie-avond. Dit helpt vaak om zoveel mogelijk relevante partijen, bewoners en belanghebbenden voor het gebied en de ontwikkeling in beeld te krijgen. De afgevaardigden van groepen vormen samen met een ontwikkelaar, corporatie en de gemeente een plangroep. Die werkt de voorstellen uit en begeleidt de planvorming.

Alle deelnemers krijgen als kader voor de discussie en ideevorming (politiek) vastgestelde randvoorwaarden mee. De plangroep werkt meestal aan concrete producten, zoals een spelregelkaart (als basis voor het bestemmingsplan) of een ontwerp. Het proces wordt meestal afgesloten met een publieke presentatie, waarop men nog aanvullingen en reacties kan geven.  

 

Plangroep
Strijp R, Eindhoven
Plangroep
Waalkade, Nijmegen
 
 

MediationHeeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Begeleid door een onafhankelijke mediator werken u en de ander(en) aan een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De mediator helpt de communicatie weer op gang, nodigt eenieder uit zijn verhaal te doen, vat samen, vraagt door en vestigt de blik op de toekomst.

Deelname aan mediation is altijd vrijwillig, maar nooit vrijblijvend: u bent bereid samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, gaat vertrouwelijk om met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst, die rechtsgeldig kan worden gemaakt. Mediation kan doorgaans binnen een week beginnen. Het bespaart tijd, geld en energie. U werkt zelf aan een win-win.

Mediation
Samen naar een oplossing
 
 

BemiddelingDe kracht van bemiddeling is dat in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle partijen op tafel komen. De bemiddelaar is neutraal, kiest geen partij en velt geen oordeel. Wel zorgt hij ervoor dat alle partijen weer samen in gesprek komen. Dat men weer naar elkaar kan luisteren en elkaar respecteert. De partijen werken aan een oplossing die voor iedereen acceptabel en haalbaar is. Bas Schoemaker werkte als buurtbemiddelaar in Deventer. Hij begeleidt als onafhankelijk procesbegeleider de totstandkoming van plannen voor gebiedsontwikkelingen.

Bemiddeling
Bas Schoemaker
 
 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer